survival arnhem

PRIVACYVERKLARING

Dit is een privacyverklaring van Stichting Survivalrun Arnhem gevestigd te Arnhem en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77926668. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 

1.  GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1  Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
(a)  Informatie aanvraagd voor lidmaatschap;
(b)  Lid wordt bij onze vereniging;
(c)  Zich aanmeldt voor onze nieuwsbrieven;
(d)  Via de website contact met ons opneemt.

1.2  Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:
(a)  Naam;
(b)  Adres;
(c)  E-mailadres;
(d) Telefoonnummer;
(e) Rekeningnummer;
(f)  Lidmaatschapsnummer;
(g)  Geslacht;
(h) Leeftijd;
 

1.3  Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):
(a) Het lidmaatschap te effectueren; 
(b) Contact met u op te nemen om informatie te verstrekken;
(c) Nieuwsbrieven te versturen.

 

2.  INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1  U kunt contact opnemen met ons via info@survivalarnhem.nl voor:
(a)  meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
(b)  vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c)  inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
(d) correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;
(e)  bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door [naam organisatie].
 

3.  BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1  Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.
 

4.  DERDEN

4.1  Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden voor commerciële doeleinden maar verzamelen het alleen voor eigen gebruik.
4.2  Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).

 

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

 

6.  WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1  Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen

Contact Buitensportlocatie

Kerkstraat 5
6661 NS Elst
Tel: 06 - 42221501

Sponsors/Partners

runnersworld arnhem logo